Om Lykke Baran

img_0001-3

Ord er en af de måder, vi udtrykker, hvem vi er – Og en af de måder, hvorpå vi forløser følelserne. Det er mit håb, at du genkender dig selv i nogle af de ord, som jeg udvælger. Så vil du ikke føle dig alene om din særlige opgave, som du står med dagligt. Må mine ord hjælpe dig til at forløse de fastlåste følelser, så du lettere kan trække vejret og overskue hverdagen. 

Nogle finder fornyet kræfter, når de læser min bog – Andre finder større styrke i de personlige samtaler.

At være forældre til børn med cerebral parese eller andre handicap er en særlig udfordrende opgave. Du er meget velkommen til at dele dine tanker og følelser med mig i en individuel session, så vil jeg hjælpe dig med, at de bliver forløst, og du kommer endnu et skridt tættere på en accept. På denne måde frigør du energi, så du igen får overskud til livet – også med de særlige udfordringer du/I måtte have.

JA accept af det uacceptable er muligt!

Jeg har arbejdet som sundhedsplejerske i de sidste 15 år og haft muligheden for at se ind i tusindvis af sunde og raske børns øjne, følge deres normale udvikling og følge op, når nogle bevægede sig uden for rammerne, som det fx sker med et barn med en medfødt hjerneskade. Jeg er derudover uddannet massør og coach fra Oasen og jeg har stor erfaring i at være sparringpartner for fagprofessionelle.

Efter selv at have fået et barn med handicap har jeg været optaget af at søge fred med de udfordringer, det bringer med sig, og skabe et rum, hvor vi som familie helt og fuldt kan være dem, vi er. Det er de erfaringer, som jeg gerne vil videregive til DIG og andre familier, der rummer børn med særlige behov.

Børn med cerebral parese eller andre handicap

Som forældre er du en stor del af tiden alene om at løfte den følelsesmæssige del af opgaven. Gennem mine foredrag, individuelle sessioner og bogen Huset på hovedet, håber jeg på at gøre vejen lysere og lettere. Det er den feedback som jeg ofte får fra forældre, som har turdet tage skridtet.

1 time kan befri dig fra mange søvnløse nætter og gnavende bekymringer.